ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 978-966-418-221-5
 
Видавництво Новий Світ-2000, 2013 р.
Тверда обкладинка, 447 стр.
 

Анотація.

Вивчення теорії прийняття рішень є надзвичайно важливим для студентів, що навчаються за базовими напрямками «Системний аналіз» та «Комп’ютерні науки», а знання основних положень цієї теорії буде корисним всім. Послідовність предметів «Дискретна математика», «Основи системного аналізу», «Функціональний аналіз», «Методи оптимізації» та «Дослідження операцій», «Моделювання систем», «Теорія прийняття рішень» створює необхідний формально-математичний ґрунт для підготовки майбутніх магістрів та подальшого розуміння спеціалізованих курсів.
Підручник «Теорія прийняття рішень», має за мету заповнити певну прогалину (оскільки, наприклад, з курсів «Дослідження операцій» чи «Методи оптимізації» існує достатня кількість підручників та посібників, та й з інших предметів ситуація є кращою) і знайомить як з основами теорії прийняття рішень, так і з деякими прикладними моментами, а також психолінгвістичними аспектами прийняття рішень.
Щодо підручників, написаних українською мовою, то запропонований підручник є по суті першим – на запит в Інтернеті можна отримати лише анотацію та зміст саме цього підручника. В той же час такі навчальні курси, як «Теорія прийняття рішень», «Методи прийняття рішень», «Моделі та методи прийняття рішень» читалися і читаються в багатьох ВНЗ України, а предмет «Теорія прийняття рішень» є обов’язковим до вивчення за напрямком «Системний аналіз». Аналіз навчальних робочих програм різних ВНЗ дозволяє зробити висновок про те, що в багатьох випадках читаються «комбіновані» курси, а саме – частина, що стосується власне теорії прийняття рішень, і інша складова, яка відповідає практично змісту курсу «Дослідження операцій», і це характерно не лише для України, але й для Російської Федерації. Окрім того, модулі з теорії прийняття рішень передбачені в рекомендаціях об’єднаної комісії ACM та IEEE, що відображені в таких документах, як Software 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering та Computing Curricula 2001: Computer Science.
Виходячи з цього, вважаємо видання підручника з курсу «Теорія прийняття рішень» українською мовою своєчасним та необхідним для якісної підготовки бакалаврів за напрямком комп’ютинґу.