ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 978-617-607-381-9
Видавництво Львівської політехніки, 2013 р.
Тверда обкладинка, 260 стр.
 

Анотація.

Викладено основні технології менеджменту знань, особливу увагу звернуто на технології видобування, нагромадження, структуризації, формування, опрацювання даних та знань. Висвітлено особливості технологій менеджменту та інженерії знань, їх теоретичні та прикладні аспекти. Розглянуто моделі онтологічних систем та методику розроблення онтологій. Детально описано побудову онтології за допомогою програмного засобу Protеgе. Наведено завдання для практичних завдань та подано перелік питань та завдання для самостійного розв’язування. Для маґістрів зі спеціальності “Консолідована інформація” специфічних категорій підготовки, а також бакалаврів та магістрів, що навчаються за напрямами галузей знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика”, “Системна інженерія”. Ним можуть скористатися також студенти інших спеціальностей.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Консолідована інформація”.