ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 978-966-553-986-5
 
Видавництво Львівської політехніки, 2010 р.
М'яка обкладинка, 212 стр.
 

Анотація.

Висвітлено основні питання, пов’язані з організацією санкціонованого доступу на підприємстві чи організації будь-якої форми власності.
Наведено основи побудови комплексної системи санкціонованого доступу. Розглянуто автоматизовані системи управління доступом, їх основні компоненти та вимоги, які ставляться перед розробниками таких систем. Значну увагу приділено методам та засобам ідентифікації осіб. Висвітлено основні підходи та принципи реалізації систем контролю доступу з описом головних елементів таких систем.
Призначений для студентів денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань “Інформаційна безпека”, а також може бути корисним для аспірантів, молодих вчених та спеціалістів у галузі інформаційної безпеки.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів галузі знань "Інформаційна безпека".