ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 978-617-607-181-5
 
Видавництво Львівської політехніки, 2012 р.
Тверда обкладинка, 312 стр.
 

Анотація.

Розглянуто основи практичної роботи в середовищі математичного застосунку MathCAD: описано пункти та команди основного меню, набирання та редагування MathCAD-документів, отримання допомоги, керування режимами обчислень. Описано основні обчислювальні можливості застосунку та особливості складання алгоритмів, програм і формування відповідних їм MathCAD-документів для розв’язування типових математичних задач як у числовому вигляді, так і символьному: розв'язування рівнянь, систем лінійних та нелінійних рівнянь чи нерівностей, диференціальних рівнянь, обчислення похідних та інтегралів, розв’язування задач обробки даних, математичної статистики та статистичного аналізу, виконання перетворень Фур’є, Лапласа, z-перетворення та вейвлет-перетворення.
Для студентів навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації електромеханічних та електротехнічних спеціальностей, а також для аспірантів і науково-технічних працівників.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Електромеханіка".