ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 966-7827-25-3
 
Видавництво Новий Світ-2000, 2011 р.
Тверда обкладинка, 2012 стр.
 

Анотація.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки
У навчальному посібнику у формі лабораторних робіт роз-глянуті питання створення та редагування векторних графічних зображень, художніх текстів, використання різноманітних ефек-тів, а також, обробка растрових зображень в системі CorelDraw. Для студентів вузів технічного профілю, що вивчають дисципліни Інженерна та комп’ютерна графіка, Комп’ютерна графіка.
Посібник може бути корисним для фахівців, що використо-вують систему CorelDraw у практичній роботі.