ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 978-966-418-232-1
 
Видавництво Новий Світ 2000, 2013 р.
М'яка обкладинка, 320 стр.
 

Анотація.

Підручник розрахований на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, особливостей реєстрації права власності на комп’ютерну програму, опанування правового механізму її регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту майнових і особистих немайнових прав авторів та власників як в Україні, так і за її межами.
У підручнику викладено ознаки правової охорони інтелектуальної власності на комп’ютерні програми в Україні. Описано причини виникнення авторських прав на комп’ютерні програми. Визначено договірні та недоговірні способи розпорядження правами інтелектуальної власності. Висвітлено цивільно-правові, адміністративно-правові та кримінально-правові заходи щодо захисту прав на комп’ютерні програми, визначено ознаки ліцензійності програмних продуктів закордонних комп’ютерних компаній. Спроектовано систему захисту прав на інтелектуальну власність в галузі комп’ютингу. Викладено заходи підтвердження правомірності використання комп’ютерних програм. Наведено ознаки ліцензійності програмних продуктів закордонних комп’ютерних компаній.
Для студентів вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації, галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка».

Стислий зміст
Історія розвитку комп’ютерних технологій (КТ)
Становлення інтелектуальної власності
Розділ 1. Поняття інтелектуальної власності. Суб’єкти та об’єкти інтелектуальної власності
Розділ 2. Захист торгових марок в Україні
Розділ 3. Поняття ліцензії з погляду ІВ
Розділ 4. Особливості захисту комп’ютерних програм та баз даних
Розділ 5. Державна реєстрація авторського права
Розділ 6. Захист специфічних об’єктів інтелектуальної власності
Розділ 7. Копірайт, копілефт та інші поняття авторського права
Розділ 8. Світові інституції у сфері регулювання захисту інтелектуальної власності
Розділ 9. Стандарти в галузі інтелектуальної власності
Розділ 10. Законодавство України в сфері інтелектуальної власності
Розділ 11. Ліцензії на програмне забезпечення