ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 978-966-418-191-1
 
Видавництво Новий Світ 2000, 2012 р.
Тверда обкладинка, 360 стр.
 

Анотація.

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії математичної лінґвістики в дослідженні мов, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання природних мов. У книзі першій розглянуто питання квантитативної лінґвістики. Викладення матеріалу супроводжується значною кількістю прикладів, що полегшує його сприйняття і засвоєння. Подається перелік запитань і тестів для самоконтролю, а також завдання для самостійного виконання (трьох рівнів складності) та довідкова інформація для розв’язування задач.
Навчальний посібник призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка» (напрям 6.050101 «Комп’ютерні науки»), «Системні науки та кібернетика» (напрям 6.040303 «Системний аналіз») і споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням прикладної лінґвістики та інформаційних технологій. Може бути використаний аспірантами як підґрунтя для наукових досліджень і викладачами як дидактичний матеріал, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.


Стислий зміст
Передмова наукового редактора серії підручників та навчальних посібників «КОМП’ЮТИНҐ»
Вступне слово авторів
Розділ 1. Методи квантитативної лінґвістики
Розділ 2. Ймовірнісне моделювання тексту та його складових
Розділ 3. Інформація лінґвістичних подій
Розділ 4. Статистична лінґвістика
Розділ 5. Криптолінґвістика
Додатки
Предметний покажчик
Список літератури