ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 966-7827-98-4
 
Видавництво Новий Світ 2000, 2013 р.
М'яка обкладинка, 344 стр.
 

Анотація.

Навчальний посібник підготовлено відповідно анотації дисципліни "Математичне програмування" освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням "Економіка і підприємництво". У посібнику розглядаються математичні методи і ґрунтовані на їх основі моделі, які призначені для підтримки управлінських рішень у сфері регулювання економічних систем. Виклад змісту частини і супроводжується розглядом задач лінійного програмування, теорії двоїстості: подається обґрунтування основних методів розв'язування задач та наводяться їх алгоритми, здійснюється економічний аналіз оптимальних планів. У розділах частин II, III розглядаються складніші задачі математичного програмування: цілочислові, параметричні, нелінійні, дробово-лінійні, динамічні, задачі теорії ігор.
Теоретичний матеріал ілюструється прикладами і задачами економічного спрямування. До розділів посібника вміщено задачі для самостійного розв'язування.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.