ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 978-966-418-087-7
 
Видавництво Новий Світ 2000, 2009 р.
Тверда обкладинка, 400 стр.
 

Анотація.

У монографії викладено основні підходи до побудови дискретних моделей коливних систем з високою добротністю та тривалими перехідними процесами, розроблено методи аналізу їх динаміки, встановлено необхідні та достатні умови стійкості та побудовано області синхронізації можливих динамічних режимів при дії зовнішнього збурення. Запропоновано методики оцінки похибки обчислень при проведенні комп’ютерного моделювання та втрат потужності генераторних схем при зміні режиму роботи. Розроблено методи пришвидшеного пошуку усталених режимів в системах коливної природи з тривалими перехідними процесами та високою добротністю. Показано можливість приведення аналізу коливних систем, що описуються диференційними рівняннями високих порядків до аналізу набору моделей другого порядку. Основні наукові результати, викладені в монографії, апробовано на реальних об’єктах коливної природи та системах зі складкою динамікою.
Отримані результати мають теоретичне і прикладне значення для проектування коливних систем з бажаними характеристиками та достовірної ідентифікації об’єктів зі складною динамікою.
Для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та спеціалістів в галузі математичного моделювання та програмного забезпечення.