ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на російській мові

 
ISBN 83-04-01436-x
 
Видавництвo Wroc?aw, 1989 р.
М'яка обкладинка, 307 стр.
 


Аннотация.

Biografia carycy Katarzyny II to intryguj?ca opowie?? o kobiecie silnej, ambitnej, charyzmatycznej. Potrafi?a bezwzgl?dnie walczy? o w?adz? i utrzyma? przewag? nad swoimi nieprzyjaci??mi i wrogami. Przez wiele lat sta?a na czele ogromnego pa?stwa. Jako m?oda cesarzowa tworzy?a ?mia?e projekty zmierzaj?ce do o?wiecenia poddanych i unowocze?nienia imperium. Niestety nie uda?o si? jej ich zrealizowa?. Idea?y m?odo?ci niewiele mia?y wsp?lnego z rzeczywisto?ci?, wi?c je porzuci?a, uprawiaj?c polityk? swych poprzednik?w na tronie rosyjskim. Ka?dy, kto chcia?by pozna? histori? tej kobiety powinien si?gn?? po ksi??k? W?adys?awa Serczyka.