ОПИС ТОВАРУ: Паперова книжка на українській мові

 
ISBN 978-966-418-208-6
 
Видавництво Новий Світ-2000, 2012 р.
М'ягка обкладинка, 200 стр.
 

Анотація.

Навчальний посібник з іноземної мови (англійської) для студентів вищих навчальних закладів України (ІІІ-ІV рівнів акредитації) з дисциплін «Іноземна мова спеціальності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова професійного спілкування» та «Ділова іноземна мова» галузей знань «Міжнародні відносини», «Економіка та підприємництво», «Менеджмент і адміністрування» тощо.
Посібник призначений для вивчення англійської мови спеціальності, ділової англійської мови студентів факультетів міжнародних відносин, економічного, юридичного та факультету управління.
Кожен розділ містить лексичний матеріал, ретельно відібраний з інформаційних автентичних джерел, лексико-граматичні і комунікативні вправи та завдання, які забезпечують активне формування навичок та розвиток усної та писемної іншомовної мовленнєвої діяльності.
Навчальний посібник складається з чотирьох модулів, які поділяються на дванадцять розділів. Після кожного модуля розміщені завдання для перевірки та самоконтролю вивченого матеріалу. У посібнику подано тексти для додаткового опрацювання (читання та перекладу), представлено ключові вирази, які вживаються в діловому мовленні, а також розроблено ключі-відповіді до усіх вправ та завдань, які розміщенні на електронному носії.
Значна частина матеріалу навчального посібника ґрунтується на даних Британського національного корпусу текстів (BNC), автентичних джерелах, тематика яких охоплює такі сфери діяльності: економіка, бізнес, освіта, міжнародні відносини, політика, юриспруденція тощо. Опрацювання завдань посібника сприятимуть розвитку у студентів комунікативних та творчих здібностей